SetWorks

ELEKTRONISKIE LINEĀLI SETWORKS

Ikdienā nodarbojoties ar koksnes sazāģēšanu, nepieciešams garš izmēru saraksts un matemātiskie aprēķini, kas samazina operatora darba ražīgumu. Uzņēmuma Wood-Mizer elektroniskie lineāli Setworks novērš iespēju pieļaut ar cilvēcisko faktoru saistītas kļūdas, tādā veidā kopumā palielinot kokapstrādes procesa produktivitāti. Izmantojot elektronisko lineālu Setworks, zāģētavas operatoram vairs nav jāveic aprēķini galvā. Viss, kas jādara – jāieprogrammē nepieciešamais dēļu platums un jāsāk zāģēt. ACCUSET

Šīs elektroniskās ierīces iespējas ievērojami pārspēj Setworks un PLC Setworks. ACCUSET var ieprogrammēt 16 dēļu biezumu variantus, un ierīce var strādāt četros operacionālajos režīmos. 

  • Manual Mode - rokas vadība.
  • Auto up/ Auto down mode - piespiežot slēdzi, zāģgalva pārvietojas uz augšu vai leju pa ieprogrammēto attālumu.
  • Pattern Mode - var tikt izmantots viens no 16 ieprogrammētajiem dēļu biezumiem. 
  • Reference Mode - sistēma atceras zāģgalvas pozīciju abos brusas galos pēdējā zāģējuma reizē.    

PLC Setworks

Šī elektroniskā ierīce tiek uzstādīta uz iekārtām, kas aprīkotas ar elektromotoriem zāģgalvas vadībai pa vertikāli. PLC funkcijas ir līdzīgas kā parastajam elektroniskajam lineālam Setworks ar iespēju ieprogrammēt divus dēļu biezuma varantus, kas tiek izvēlēti ar pogas palīdzību. Biežāk izmantoto izmēru programmēšana palielina precizitāti un zāģētavas produktivitāti, kas savukārt pozitīvi ietekmē uzņēmuma peļņas rādītājus. PLC Setworks zina zāģgalvas maksimāli iespējamo augšējo un apakšējo pozīciju, kā arī tajā ir iebūvēts ar iekārtas rāmi saistīts kalkulators, kas dod iespēju sazāģēt baļķi precīzi atbilstoši specifikācijai līdz pat pēdējam izzāģējumam. 


SW-PLC2

Lerīce SW-PLC2 automātiski nolaiž zāģgalvu iestatītajā augstumā. SW-PLC2 Setworks pamatā ir programmējamais loģiskais kontrolieris (PLC), magnetostriktīvā mērlente (nolasa zāģgalvas augstuma aktuālo pozīciju), programmējamā vadības pults un apgriezienu kontroles sistēma, kas tiek izmantota asinhronajos dzinējos.  


SW Setworks

Vienkārša ierīce, kas palielina iekārtas produktivitāti, ātri pozicionējot zāģgalvas augstumu nākamajam izzāģējumam. Šo lineālu iespējams uzstādīt uz iekārtām, kas aprīkotas ar AC/DC motoriem, un tas palīdz ātri nomainīt izgatavojamā zāģmateriāla biezumu, bez nepieciešamības šos izmērus iepriekš ieprogrammēt.